Últims dies per a sol·licitar les ajudes parèntesis de la segona convocatòria

Compartir:

L’Ajuntament d’Aginet, al costat de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València, va aprovar la línia d’Ajudes Parèntesis, dins del Pla RESISTIR, de 334.204 euros.

Amb la segona convocatòria s’amplien sectors que poden optar a les mateixes. Unes ajudes que van destinades als autònoms i microempreses fins a 10 treballadors que desenvolupen les següents activitats corresponents als CNAE contemplat a l’Annex II del Decret Llei:

• Comerç al detall de productes d’alimentació, begudes i tabac en llocs de venda i en mercats ambulants.
• Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i en mercats ambulants.
• Comerç al detall d’altres productes en llocs de venda i en mercats ambulants.
• Hotels i allotjaments.
• Allotjaments turístics i altres.
• Càmpings i aparcaments de caravanes.
• Altres allotjaments.
• Restaurants i llocs de menjar
• Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.
• Altres serveis de menjars.
• Establiments de begudes
• Activitats d’exhibició cinematogràfica.
• Activitats d’agències de viatges.
• Activitats dels operadors turístics.
• Altres serveis de reserves
• Organització de convencions i fires.
• Arts escèniques
• Activitats auxiliars a les arts escèniques.
• Creació artística i literària.
• Gestió de sales d’espectacles.
• Activitats de museus.
• Gestió de llocs i edificis històrics.
• Gestió d’instal·lacions esportives.
• Activitats dels clubs esportius.
• Activitats dels gimnasos.
• Altres activitats esportives.
• Activitats dels parcs d’atraccions.
• Altres activitats recreatives i entreteniment

Les ajudes seran de 2.000 euros per cada persona autònoma o microempresa, i una ajuda de 200 euros per cada persona contractada a 31 de desembre de 2020 (amb un màxim de 10 persones contractades).

La quantia de la subvenció s’atorgarà en funció de les despeses realitzades, que s’hauran de justificar junt el document de pagament, des de l’1 d’abril de 2020 fins a la data de finalització de sol·licituds.
Per a sol·licitar les ajudes, s’haurà d’omplir el tràmit corresponent i aportar tota la documentació que es demana a la convocatòria d’ajudes.

Termini de sol·licitud Des del dia 01/07/2021 fins al dia 15/07/2021

Per a qualsevol informació cridar al tel. 96 175 32 77 o enviar correu a adl@alginet.es, comercio@alginet.es. https://plaresistir.gva.es/

https://alginet.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=13312