Alginet abonarà en breu les Ajudes Parèntesis

Compartir:

La Regidoria de Comerç i la d’Hisenda de l’Ajuntament d’Alginet estan ultimant els tràmits burocràtics per poder abonar, en breu, les ajudes Parèntesis.

La comissió de valoració ha aprovat la relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses, l’import de la subvenció aprovada i les causes d’exclusió.

Les Ajudes Parèntesis d’Alginet, han rebut més de 100 sol·licituds, de les quals 69 compleixen els requisits marcats per la Generalitat Valenciana. Aquestes sol·licituds està previst que reben l’ajuda a finals de Maig.

De les 69 sol·licituds hi han 42 del sector hostaler, 2 d’activitat d’oci i entreteniment, 3 d’espectacle, 3 d’agències de viatges, 2 d’allotjaments, 7 d’activitats esportives i 10 de venda no sedentària.

Unes ajudes directes que són gestionades per l’ajuntament i s’han dirigit als autònoms o/i microempreses dels sectors més afectats i que avançarà el consistori per tal d’ajudar-los.

Dels de 334.204 euros que corresponen a Alginet, el 62,5% l’aporta la Generalitat, el 22,5 % la Diputació i el 15 % l’Ajuntament d’Alginet el que significa que des del consistori es destinen més de 50.000 euros.

Fins el 12 de març, es podien sol·licitar les ajudes a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alginet.

Les ajudes son de 2.000 euros per cada persona autònoma o microempresa, i una ajuda de 200 euros per cada persona contractada a 31 de desembre de 2020 (amb un màxim de 10 persones contractades) i es repartiran segons el que disposa el Decret Llei 1/2021, de 22 de gener del Consell, on s’aprova el Pla Resistir, que inclou Ajudes Parèntesis als municipis i que s’espera que a Alginet comence a abonar-se a finals de maig una vegada finalitzen tots els tràmits burocràtics.