Alginet destina 12.000 euros per a ajudar en les despeses de transport universitari

Compartir:

L’ajuntament d’Alginet, a través de la regidoria d’educació, ha publicat les bases per a poder sol·licitar les ajudes, per al transport, dels estudiants universitaris empadronats a Alginet.

Els interessats poden presentar la seva sol·licitud, fins al 31 d’octubre, a través de la seu electrònica amb la documentació requerida en la publicació.

A efecte d’aquesta convocatòria s’entendrà per estudis universitaris els conduents a l’obtenció del títol de Màster habilitant (aquell que és un requisit imprescindible per a poder exercir la professió per a la qual s’ha estudiat), Grau, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Diplomat, Mestre, Enginyer Tècnic o Arquitecte Tècnic.

S’inclouen els ensenyaments artístics superiors (els estudis superiors de Música i de
Dansa, els ensenyaments d’Art Dramàtic, els ensenyaments de Conservació i Restauració de Béns Culturals, els estudis superiors de Disseny i els estudis superiors d’Arts
Plàstiques).

Respecte al requisit d’estar empadronat a Alginet haurà de complir-se en la data de
presentació de sol·licituds i tindre una antiguitat mínima d’1 any.
Tota la informació a https://alginet.sede.dival.es/tablondeanuncios/anuncio.aspx?id=36787

Imatge de internet