Europa visita Alginet

Compartir:

Text de Raül Palau, president de SOMVAL

El 8 de setembre va visitar Alginet  Biviana Gutiérrez Pino, coordinadora del centre de distribució d’aliments per al programa europeu FEAD (programa del fons d’ajuda europea per a persones mes desfavorits), la qual depén de la Federació Espanyola del Banc d’Aliments (FESBAL).

El motiu de la visita va ser revisar la documentació de SOMVAL, com que son creditors per al repartiment de menjar europeu i el magatzem on es guarden els aliments portats del banc d’aliments de València, situat a La Pobla de Vallbona, per a ser repartits.

Primerament va acudir a la seu de SOMVAL on va ser rebuda pel President, Vicepresident i Secretari, on va tindre lloc la revisió exhaustiva de la documentació de repartiments anteriors a l’abril i al juliol.

Posteriorment van ser rebuts a l’Ajuntament per l’Alcalde, el qual va agrair a Biviana la concessió dels aliments i es van comentar temes d’interés per a, en un futur, millorar els lliuraments quant a quantitat per a Alginet. L’alcalde Alemany va transmetre a la coordinadora el recolzament de l’ajuntament cap a SOMVAL.

La visita va finalitzar al magatzem situat en el Poliesportiu on s’emmagatzemen els aliments i que es reparteixen l’endemà de la seua arribada.

La visita va ser catalogada com de satisfactòria, segons l’informe de Biviana, i espera que continuem treballant com fins ara.

El pròxim lliurament d’aliments serà a mitat d’octubre i  correspondrà a la 2 (de les tres que hi ha) del programa 2020