La catedràtica de la UPV, Amparo Ribes, exposa els resultats del projecte LIFE Libernitrate de Diputació, realitzat a Alginet

Compartir:

Un projecte que ha aconseguit crear uns filtres de sílice que es preparen, a partir de les cendres de la crema controlada de la palla d’arròs, capaços d’absorbir els nitrats dissolts a l’aigua.

El dimecres 29 de setembre, en el Saló Alfons el Magnànim del Centre Cultural La Beneficència es va portar a terme la jornada de clausura del Projecte Life Libernitrate.

Impulsat per la Diputació de València i amb la col·laboració de diverses entitats públiques, com l’Ajuntament d’Alginet, i privades, el projecte europeu Life Libernitrate, coordinat pel Consorci de la Ribera, ha tingut una duració de quatre anys i ha comptat amb un pressupost de 2,3 milions d’euros.

Un projecte que te com a objectiu final la reducció de la concentració de nitrats en el cicle integral de l’aigua a través de processos naturals i sostenibles

A la jornada, l’alginetina catedràtica i responsable Técnica del Projecto LIFE Libernitrate de la UPV, Amparo Ribes, va exposar el resultat del projecte.

Un projecte que tal com deia Ribes “l’objectiu final és la reducció de la concentració de nitrats en el cicle integral de l’aigua mitjançant un procés d’economia circular sostenible, senzill pel que fa a instal·lació i funcionament, i viable econòmicament”.

La tecnologia desenvolupada en el projecte ha consistit en la utilització de filtres de sílice que es preparen a partir de les cendres de la crema controlada de la palla d’arròs, de la qual s’extreu la sílice que, un cop funcionalitzada, és capaç d’absorbir els nitrats dissolts a l’aigua.

“D’aquesta manera, es dona també  solució a un altre problema com és la contaminació atmosfèrica a causa de la combustió descontrolada de la palla de l’arròs”, comentava Ribes

A més, s’ha comprovat que el filtre de sílice no només absorbeix nitrats, sinó que també elimina sulfats, fosfats i d’altres.

“Els resultats no han pogut ser més prometedors, ja que s’ha constatat que, gràcies al filtre de sílice, es pot reduir la concentració de nitrats a valors molt baixos. Comptar amb un sistema d’aigua de qualitat és, sens dubte, un servei bàsic per al benestar d’un municipi, i cal seguir estudiant per adaptar el sistema a diferents situacions”, explicava Ribes.

Al llarg d’aquest quatre anys, la localitat d’Alginet ha donat suport a la investigació amb tot allò que des de l’equip de treball de Ribes s’ha sol·licitat.

La palla d’arròs s’ha cremat a les calderes del poliesportiu per poder obtenir les cendres que es converteixen, al laboratori, en el filtres de sílice que serveixen per a filtrar els nitrats. Les proves del seu funcionament s’han dut a terme a la planta desnitrificadora del poble d’Alginet.

Comptar amb un sistema d’aigua de qualitat és sens dubte un servei bàsic per al benestar d’un municipi, i la contaminació de les aigües a causa dels nitrats suposa una vertadera amenaça tant per a la salut de les persones com per al medi ambient en nombrosos pobles de la província.