La Regidoria de Serveis Municipals prohibeix temporalment dipositar trastos i restes de poda en la via pública

Compartir:

L’estat d’alarma provocat per la situació sanitària existent ha fet que es modifiquen temporalment serveis com el de recollida de poda i trastos que es feia a la localitat d’Alginet.

Miguel Ángel Garrido, regidor de Serveis municipals ha emés un avís on des de l’Ajuntament s’informava que queda prohibit dipositar efectes en les vies públiques durant l’estat d’alarma. A més
a qualsevol persona que diposite matalassos, mobles, electrodomèstics, residus voluminosos, restes de poda, etc., se li obrirà un expedient sancionador.

Garrido ha comentat que «el dipòsit de residus fora dels contenidors, és un focus de brutícia, que posa en risc la salut del personal del servei de neteja i arreplega de residus. Es comunica als veïns que facen cas a les recomanacions del Ministeri de Sanitat relatives a la gestió de residus mentre dure l’actual estat d’alarma.
Així també volem recordar-vos que els residus generats per persones infectades pel virus, s’han d’eliminar en una bossa de plàstic en un poal de fem disposat en l’habitació, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura, sense realitzar cap separació de reciclatge i, posteriorment, cal introduir-se en una segona bossa de fem per a ser rebutjada junt amb la resta de residus.

En el cas dels residus generats en llars sense positius o quarantena, es realitzarà com ve fent-se habitualment, dipositant-se en els contenidors corresponents. En aquest sentit, heu de recordar que els guants de làtex utilitzats per a altres menesters no han de dipositar-se en el contenidor d’envasos lleugers (groc), sinó en el de restes.».

Des de l’Ajuntament s’ha recordat que el servei de l‘Ecoparc, ubicat al camí Trullàs, està disponible per als ciutadans.