La SAMA obri la matrícula dels seus centres educatius

Compartir:

La Societat Artística Musical (SAM) d’Alginet ha obert la matrícula del Centre Autoritzat d’Ensenyaments Professionals de Música i de la Escola de Música Pascual Pérez Choví fins al 15 de juliol, posteriorment el centre autoritzat obrirà el període de matriculació de l’1 al 9 de setembre, i a partir d’aquest mes la matrícula de l’escola de música estarà oberta durant tot l’any.

Matrícula del curs acadèmic 2022-23: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY-bUBFuahGhpCl2UrnXH0khuIfxri55FmeMQU4BNxquqZUA/viewform

L’escola de música de la SAM d’Alginet ofereix programes d’aprenentatge en tres àmbits: Sensibilització i estimulació musical, que inclou Jardí Musical, Sensibilització i estimulació musical I, Sensibilització i estimulació musical II i Iniciació a la pràctica instrumental; Formació Bàsica, que agrupa Ensenyament Elemental de la música, Formació de l’afeccionat i Atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu; i Formació d’adults, amb els programes Formació musical per a adults, Formació musical en agrupacions instrumentals i vocals i Formació musical d’Alt Rendiment. 

La publicació del nou Decret que regula les escoles de música en la Comunitat Valenciana ha suposat un nou escenari per a articular la nova oferta acadèmica. Com a novetat, l’organització d’aquesta oferta es duu a terme mitjançant els denominats programes d’aprenentatge, uns itineraris formatius que estan adaptats a les necessitats de l’alumnat.

L’escola de música té com a objectiu acostar l’educació musical al conjunt de la població amb independència de les edats, interessos, aptituds i expectatives de qualsevol alumne amb itineraris que donaran satisfacció a les seues necessitats formatives. Disposa d’una àmplia oferta educativa oberta i flexible destinada a xiquets de 0 a 3 anys fins a adults de qualsevol edat. Entre els seus objectius també està identificar possibles valors i connectar-los amb l’ensenyament reglat i oficial, així com la possibilitat de formar part de les agrupacions musicals de la SAM d’Alginet (banda, orquestra, cor…) per a gaudir de la pràctica musical al mateix temps que s’adquireixen els coneixements necessaris.
Ensenyaments professionalsPer la seua part, el Centre Autoritzat d’Ensenyaments Professionals de Música de la SAM d’Alginet imparteix els ensenyaments elementals, així com els professionals de música que condueixen a l’obtenció de titulacions oficials. És un projecte educatiu d’excel·lència per a formar als futurs professionals de la música que vulguen obtindre una educació musical de qualitat i optar als ensenyaments superiors.

El centre de música autoritzat compta amb un professorat format per professionals de reconeguda solvència. Els ensenyaments professionals s’articulen en una etapa de 6 anys i l’alumnat ha de superar una prova d’accés per a cursar-los. L’edat idònia per a iniciar-los és als 12 anys.

La SAM d’Alginet, fundada en 1894, és un dels referents del moviment associatiu valencià i d’interés públic i social a Alginet i La Ribera Alta per la seua dilatada història. Compta amb un centre de música autoritzat amb 129 alumnes, una escola de música amb 302, una banda simfònica amb 110 músics, i agrupa en el seu si a altres formacions artístiques com la banda juvenil, orquestra, cor i un grup de percussió que integren un total de 238 intèrprets. Així mateix, 300 socis conformen la massa social que dóna suport al projecte que fomenta.

És membre de la FSMCV, una associació que agrupa 550 societats musicals, amb 43.000 músics, 60.000 alumnes i més de 200.000 socis, que representen el principal agent cultural del territori segons la Universitat de València.