L’Arxiu Ismael Latorre Mendoza allibera més de 20 documents de la II República

Compartir:

L’Arxiu Ismael Latorre Mendoza allibera més de 20 documents de la II República, dels documents alliberats per l’AILM, una vintena pertanyen a la Segona República.

A aquest enllaç es poden visualitzar les imatges: Documents d’Arxiu. Segona República, on hi ha també altres subcategories: Cartes d’En Justiniano Latorre Rubio?, Institut Obrer de València? i Orquestrina Netalgi?.

Tal i com comentava Vicenç Salvador, arxiver d l’AILM, «d’aquests documents molt interessant és podeu veure el paper moneda de l’alcaldia d’Alginet. Durant la Guerra Civil Espanyola es publicà en el nostre poble un paper moneda republicà, sense impremta, només amb l’encuny. També descobrirem un bitllet de 5 pessetes realitzat per la Generalitat de Catalunya durant la Guerra Civil Espanyola, 1936; o un salconduit d’Ismael».

A hores d’ara l’Arxiu Ismael Latorre Mendoza (AILM), entre fotografies i documents ja ha alliberat més de 2000 imatges.

Altres fotografies alliberades de la Segona República:

1.- Milicians republicans arribats a Alginet des de Terol.Document amb molt de gra.

Imatge feta per Ismael Latorre Mendoza el 13-10-1936, als 16 anys. Latorre portava un any fent fotos.

Aquesta foto va ser publicada en:

  • Lozano, Josep i altres. Aljannat III. Monogràfic: Ismael Latorre Mendoza, any 2008. Edita: Ajuntament d’Alginet; ISSN 1886-984 X, pàgina 53.

Tractament digital: Vicenç Salvador Torres Guerola.

2.- Fàbrica d’armes.

Fotografia d’Ismael Latorre Mendoza, amb data: 27-01-1950. Negatiu molt complicat.

Al principi de la guerra civil es va projectar al País Valencià la creació de fàbriques d’armes. Aquesta fàbrica, dirigida per tècnics d’Euskadi, es dedicà a produir especialment pistoles del nou llarg, amb galtes de nacre i l’anagrama RE. Sembla que en desembre de l’any 1937 o gener del 38 ja estava produint. Encara avui es conserva part de l’estructura que es va fer aprofitant un antic magatzem. S’hi pot veure la torre de la fàbrica. Fins ara s’ha editat aquesta imatge a dues revistes i als llibres següents:

  • LOZANO, Josep i altres. Aljannat I. Història d’Alginet des del segle XIV a l’any 1939; any 2006. Edita: Ajuntament d’Alginet; ISSN 1886-984 X, p.113
  • FORNÉS, Alberto; Císcar, José i Latorre, Ismael: Alginet, històries, costums i altres relats, Societat Cultural Alèdua, Alginet, 2003. Dipòsit Legal: V-2546-2003, p.105
  • Revista Española de Historia Militar, nº 59, ediciones Quirón. Abad, Josep Maria y Fuentes, Francisco: La Fábrica de armas de Alginet. ISSN 1575-9059, 2005, págs. 199-202. Falta citar l’autoria.
  • ESTIRADO, Manuel: La pistola de la República, València; edita: Manuel Estirado. D.L. V-710-09

ISBN 978-84-613-5097-1 Falta citar l’autoria, p. 231

  • BOSCH LÓPEZ, Rafael: L’urbanisme d’Alginet entre els segles XII-XX. Edita: Ajuntament d’Alginet; 2019. Dipòsit Legal V-1250-2019 ISBN 978-84-09-10894-7 Pàgina 287.

Tractament digital: Carolina Latorre Canet.