L’IES Hort de Feliu es prepara per a l’inici del curs

Compartir:

TEXT: IES Hort de Feliu.

Comencem un nou curs amb incertesa, però també amb la il·lusió de superar els entrebancs que vagen sorgint, donat que les circumstàncies aniran canviant molt sovint i haurem d’anar aportant solucions que donen resposta a tots els escenaris possibles.

Açò comporta un gran esforç d’adaptació de tota la comunitat educativa, perquè, per damunt de tot, hem de procurar garantir-ne la salut de tots els membres i evitar contagis i propagació del SARS-coV-2, així com la igualtat i l’equitat educativa.

Aquesta situació extraordinària ens ha portat a prendre mesures a partir de les directrius de la Conselleria d’Educació, tot i adaptades al nostre centre i a les aules i grups-classe de què disposem, per tal de garantir la distància mínima interpersonal d’1,5m que estableix la llei.
N’enumerem algunes:

  1. L’organització curricular del primer curs d’Educació Secundària Obligatòria per al curs 2020-2021 serà per àmbits: Àmbit Lingüístic i Social, per una banda i Àmbit Científic, per l’altra. Així, l’alumnat de 1r d’ESO passarà més hores amb el mateix professor/a que li impartirà totes les matèries que conformen l’àmbit.
  2. La formació per a tot l’alumnat serà presencial. Tindrem la presència diària de tot l’alumnat de primer d’ESO, Formació Professional Bàsica, PMAR i PR4, així com els grups de Batxillerat, per ser poc nombrosos.
  3. Dies alterns per a l’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO, és a dir, els cursos en els quals, després de l’organització dels espais i les disponibilitats de professorat, superen el nombre màxim d’alumnes per aula que venen determinats pel requisit de mantindre la distància interpersonal d’1,5 m. Així, cada grup de 2n, 3r i 4t d’ESO es dividirà en 2 subgrups que acudiran presencialment al centre els dilluns, dimecres i divendres d’una setmana i els dimarts i dijous de la setmana següent, i al revés.
    El professorat d’aquests grups planificarà el seu treball de manera que es desenvolupen presencialment amb l’alumnat aquelles tasques que requereixen una activitat presencial i li marque les activitats que ha de realitzar el dia que no assistirà al centre.

Aquestes són algunes de les mesures preses fins ara d’acord amb la situació. És obvi que tot això pot canviar segons l’evolució de la pandèmia. De moment, alumnat i professorat ens veurem a partir del 7 de setembre. L’horari de recepció i les llistes dels subgrups de 2n, 3r i 4t es donaran a conèixer mitjançant l’AMPA i la pàgina web del centre.