L’informe del MINAP indica que Alginet presenta unes dades fiscal positives

Compartir:

L’informe emés pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública a la seua oficina virtual per a la coordinació financera amb les entitats locals situa molt positivament el municipi d’Alginet de les dades de liquidació del 2021.

L’informe analitza el rànquing de l’Ajuntament mitjançant la anàlisi dels principals indicadors que relacionen els diferents elements pressupostaris, dependència externa, capacitat d’estalvi, endeutament, pressió fiscal, solvència de les entitats i estat del romanent de tresoreria. En comparació als rangs de població, la mitjana de la província i de l’Estat.

Amb les dades de liquidació del 2021, el ministeri mostra que l’Ajuntament d’Alginet , pel que respecta a dependència externa, és a dir, els ingressos que rep per subvencions o tributs, és d’un 44,89 % davant el 42,83 € de la mitjana de la província el que significa que rep més subvencions de mitjana que la resta.

Pel que respecta a la capitat d’estalvi, Alginet té una capacitat d’estalviar de 23,65 % mentre que la mitjana de la província és d’un 11,66 %, tal com comentaven els tècnics de l’Ajuntament “aquest estalvi ve donat, entre altres coses, per les restriccions que al 2021 vam tenir per la pandèmia i que van anular molts actes multitudinaris”.

Pel que fa a la pressió fiscal per habitant, els alginetins tenen una pressió del 448,08 € per habitant mentre que la mitjana de la província és de 588,49 € i la mitjana en poblacions iguals a Alginet és de 620,80 € per habitant, el que situa Alginet com un poble amb una càrrega fiscal més baixa que la resta.

En l’apartat de Fons líquids, és a dir, els diners de què es disposa en el moment, l’Ajuntament, al tancament de l’exercici del 2021 tenia 7.633.664,11 € molt per damunt si es compara amb la mitjana provincial que és de 3.465.709,49 €.

L’últim indicador analitzat és la solvència a curt termini que se situa en 2.975,23% mentre que en la mitjana provincial és de 587,95 %.

Andrés Añón, regidor de Personal comentava que “hem aconseguit tindre un endeutament 0, el que suposa que no devem diners a ningú. Hem estat treballant per a aconseguir aquesta situació ja que Alginet ha de fer front a obres importants a la urbanització de Los Lagos i amb aquestes dades evitem que el municipi s’endeute”.

“Estem en any electoral i per a nosaltres haguera sigut més vistós i fàcil cometre grans projectes però la nostra manera de treballar no és així i el que hem buscat és tindre l’Ajuntament sanejat per al que hem d’assumir en breu i que no signifique deixar el municipi sense recursos”, comentava Añón.

L’Ajuntament ha aconseguit no tenir deutes i disposar de diners per a fer front a la urbanització de Los Lagos

Podeu consultar l’informe a la web del Ministeri d’Hisenda: https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.aspx