Primeres reunions per actualitzar els plans d’Igualtat locals

Compartir:

L’equip de treball de Serveis Socials, la regidora d’Igualtat i la consultoria d’igualtat ProActives, han començat les reunions de treball per a l’elaboració dels nous plans d’Igualtat del personal de l’Ajuntament i el de la ciutadania. Dos plans que ja existien, però que calia actualitzar.

L’elaboració del Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament permetrà identificar els possibles desequilibris existents entre els treballadors i treballadores i així posar en marxa un conjunt d’accions que donaran solució a les necessitats detectades.

El Pla d’igualtat de gènere per a la ciutadania té com a objectiu promoure la igualtat de gènere entre els veïns i veïnes d’Alginet i erradicar qualsevol forma de violència relacionada, afavorint la transformació cap a una societat més igualitària.

Amb la reelaboració d’aquests plans Alginet pot presentar-se a algunes subvencions i estar en la xarxa de municipis contra la Violència de Gènere de la Diputació de València.