Un hospital a les aules del Blasco

Compartir:

Ja fa uns anys que les aules d’Infantil de 5 anys del col·legi públic Blasco Ibáñez es converteixen en un hospital.

A principi de trimestre els alumnes treballen la unitat del Cos Humà, però d’una manera molt original. Amb la col·laboració i el suport incondicional de les famílies, que són part indispensable d’aquest projecte, la classe es transforma en un hospital, on mitjançant el joc simbòlic els alumnes passen a les respectives consultes externes, a ser hospitalitzats o inclús al quiròfan, per ser tractats de la dolència, que ells mateixa, amb una gran imaginació, s’han inventat.

Al seu abast tot el material necessari per a ser atesos: benes, diferents tipus de xeringues, “cristalmina” (reomplida d’aigua, és clar), apòsits, tubs d’analítiques, radiografies, i un llarg etcètera que arriba fins i tot, en el millor dels anys, a goters i sondes.

Mitjançant aquest projecte els alumnes no solament adquireixen els continguts propis de l’etapa, sinó molts altres que formen part del seu dia a dia, així com la resolució de problemes, cadascú al seu ritme, però sempre des d’una manera molt motivadora i creativa.

Els nostres “pacients” ixen de la consulta amb la recepta a la mà.

En definitiva, una altra manera d’aprendre que de segur no els deixarà indiferents.

Text Vanessa Petit, mestra Infantil CEIP Blasco Ibáñez