Els treballadors i treballadores del pla d’Ocupació continuen millorant el poble

Compartir:

Al març començava el pla d’Ocupació que cada any convoca l’Ajuntament. Amb un pressupost de 302.977,49 €  sufragat íntegrament per l’Ajuntament d’Alginet, aquest pla hauran contractat 24 oficials d’obra, 24 peons, 5 conductors, 40 jardiners, 9 peons generals, 5 peons soldadors, 17 peons pintors, 25 assistents a domicili, 5 auxiliars administratius i 15 encarregats de zones esportives en finalitzar desembre.

 Des de març, s’ha contractat diferents professionals que, al llarg d’un mes, han desenvolupat diferents feines com pintar edificis municipals, manteniment de jardins, posada a punt de certes zones amb diferents obres, etc.

A principis d’agost s’incorporaren a aquest pla 3 oficials d’obra, 1 peó d’obra, 3 jardiners, 1 soldador i 3 peons.

Els interessats han d’estar inscrits sol·licitant la categoria d’oficial d’obra i peó, conductor, jardiner, peó general, peó soldador, peó pintor, assistent a domicili, auxiliar administratiu o encarregat esportiu, ja que són les categories demandades per a aquest pla 2021.