10 recomanacions per a l’ús de webs de salut

Compartir:

1. Font d’informació: En Internet podeu trobar continguts sobre salut d’utilitat que us ajudaran a complementar altres informacions i a orientar-vos.

2. Actitud crítica: És convenient mantindre una actitud crítica davant de la informació sobre salut en Internet per a detectar missatges confusos, cures miraculoses, etc.

3. Identificació de les fonts: Hauríeu de poder identificar el responsable del web, si hi ha algun professional sanitari, les fonts d’informació o si els continguts estan actualitzats.

4. Consulta professional: Davant de qualsevol dubte sobre la informació obtinguda en Internet i abans de prendre decisions, consulteu un professional sanitari.

5. Vigilància: Desconfieu de productes infal·libles, cures miraculoses, remeis secrets…, i de promocions i rebaixes per obtindre tractaments.

6. Ús de dades personals: Abans de facilitar a través d’Internet informació personal i, especialment, sobre la vostra salut, heu de conéixer i comprendre quin ús se’n farà.

7. Precaució amb els xats: Valoreu els termes d’ús i clàusules legals abans de fer servir el correu electrònic que ofereixen alguns webs o de participar en xats i fòrums.

8. Pagaments segurs: Cal assegurar-se que les transaccions són segures. El navegador ha de mostrar cadenat verd o un cadenat tancat negre que indica que la connexió és segura.

9. Compra de medicaments: Està totalment prohibit vendre medicaments que requereixen recepta mèdica per Internet. No compreu medicaments en Internet.

10. Notificació dels fraus: Si detecteu un frau en un web o n’heu estat víctimes, notifiqueu-ho a les autoritats sanitàries o organitzacions de consumidors.

Font: https://www.comb.cat/ ca/comunicacio/noticies/ decaleg-amb-recomanacionsper-a-ciutadans-i-pacientsper-a-lus-de-webs-de-salut

Xavi Torremocha. Infermer CSP Alzira