S’aproven els pressupostos municipals per unanimitat

Compartir:

Socialistes d’Alginet, Partit Popular, Coalició Compromís, PSOE i Cercle Idea- Podemos, aproven per unanimitat els pressupostos per al 2021

Ahir dijous 7 de gener es va celebrar el ple extraordinari a l’Ajuntament d’Alginet. Amb l’absència de la portaveu de Gent d’Alginet, Inma Pavia, per motius personals, es va aprovar per unanimitat el pressupost de l’Ajuntament d’Alginet per a l’any 2021.

L’alcalde d’Alginet, Jose Vicent Alemany, de Socialistes d’Alginet, va agrair la col·laboració de tots els partits i recordà que la situació actual és complicada i cal donar una imatge d’unitat a escala de govern.
Alemany, donava la paraula a Elia Ferrer, regidora d’Hisenda, que va ser l’encarregada de presentar al plenari extraordinari els punts clau del pressupost.

La regidora del Partit Popular comentava que “el procediment per a confeccionar el pressupost ha estat sabut per tots els membres de la corporació on han pogut participar obertament i se’ls ha escoltat a tots”.

“Prova d’això, continuava explicant Ferrer, són el Pla Estratègic de Subvencions i la proposta duta a votació ciutadana”.

La votació ciutadana ha sigut un procediment nou i, tal com comentava la portaveu del Partit Popular, “esperem millorar-la perquè perdure, ja que ha sigut una aposta per escoltar altres visions i que el poble ha pronunciat la seua preferència”.

“Dins els pressupostos d’aquests anys, es destinaran 50.000,00?€ a la proposta que va fer el grup Cercle Idea-Podemos, per a la construcció d’un carril bici per tal d’unir el nucli de la població amb el polígon sur”, tal com van decidir els ciutadans i ciutadanes d’Alginet que han votat”, comentava Elia.
La regidora d’hisenda va voler agrair la tasca dels tècnics en l’elaboració del pressupost i en “l’ajuda rebuda per a dur endavant una nova visió d’aquest ajuntament més participatiu. A més els tècnics ens ajuden al fet que es puguen complir els nous reptes que ens proposem entre tots.”
 exposava Ferrer.
El pressupost per al 2021 augment en 469.107,00 € respecte al 2020 amb l’objectiu de dur a terme totes les obligacions que té l’ajuntament en estos moments. Per tant aquest any Alginet comptarà amb un pressupost de 10.639.107,00?€.

La regidora d’Hisenda explica que al capítol 1 es calcula un increment de 128.933,01?€ en les despeses per la previsió de l’augment del sou del funcionariat en un 0,9%, el canvi en el complement de destí de la policia local que passa d’un 16% a un 17%, l’increment de la cotització de la seguretat social, la creació d’una plaça d’inspector de policia, l’increment en el pla de treball nivell C1 i la de realitzar el pagament de retards al centre ocupacional.

Al capítol 2 dels pressuposts on s’agrupen els nous contractes i les modificacions sobre els que ja hi existien hi ha un augment provocat per la modificació dels contractes de neteja a l’alça de les escoles, el poliesportiu, la casa de la cultura i el Centre Ocupacional provocats per la COVID 19.
En aquest apartat es contempla el contracte de la piscina i el del transport del Centre Ocupacional, així com es manté el contracte del personal de seguretat d’accés a la casa de la cultura i, després es traslladarà a l’ajuntament.

Elia Ferrer, regidora d’hisenda explicava que “estem iniciant el Pla Integral de Residus de la localitat pel que fa a necessari la compra de contenidors marrons (orgànic), a més, s’ha de prevenir l’obtenció de material sanitari COVID-19 per als edificis municipals”. Respecte al Pla General d’Organització Urbana, en concret la segona fase, es minoritza en 133.00,00?€ perquè aquests anys ja no es contempla”.

En les despeses financeres dels bancs contemplats al capítol 3, “aquest any llevarem 10.000,00?€ perquè no estan ocasionant-se retards en pagaments, ni altres inconvenients, que comporten abonar interessos”, comentava la portaveu del Partit Popular.

Respecte al capítol 4 que fa referència a les transferències i subvencions, els PEIS (ajudes econòmiques de caràcter social) passen de 165.00,00?€ a 200.000,00?€.

Ferrer comentava que amb la seua explicació havia fet un breu recorregut per les despeses. La regidora finalitzava la intervenció comentant les principals modificacions en ingressos que estan previstes per al proper any, com l’impost sobre l’Increment del Valor dels terrenys de Naturalesa Urbana. (50.000,00?€), la taxa de la concessió de la piscina (134.000,00?€), la taxa de prestació del servei de proves selectives (la taxa dels exàmens, que s’ha de contemplar en ingressos i despeses, perquè el tribunal d’oposició cobra per assistir) o les transferències del fons de cooperació internacional addicional que la Diputació dona.

Pel que respecta als impostos com IBI, impost de circulació, guals… no es veuen modificats ni a l’alça ni a la baixa.

Elia acabava comentant el capítol 6 conegut com a annex d’inversions on va destacar la construcció de casetes al cementeri, el Pla de treball, l’adquisició d’equipaments informàtics per desenvolupar aules de formació, de cara al comerç i altres activitats o la creació del carril bici entre d’altres.
En definitiva, comentava Ferrer “s’ha dissenyat i elaborat el pressupost per a l’any 2021 com un any amb normalitat, perquè pensem que no tindrem tots els aconteciments inesperats que la pandèmia ha desencadenat desafortunadament en tots nosaltres i al nostre poble. Per tant, ens agradaria transmetre un pressupost participatiu i transparent que intenta donar treball i ajudar a tots els ciutadans i ciutadanes d’Alginet, on reconeguem que poden haver errades, però sempre s’ha fet tot pel bé i la prosperitat del poble d’Alginet”.

El portaveu de Cercle Idea- Podemos, Carles Bayarri comentà “la situació en la qual estem condiciona molt la seua elaboració. Es tracta d’un pressupost molt ajustat a la situació, es veu en les partides que augmenten com la de sanitat, neteja, benestar, treball…és el pressupost que presenta l’Ajuntament en què nosaltres, d’alguna manera, hem anat participant en el Pla Estratègic de Subvencions, en els pressupostos participatius, i és un pressupost en el qual pensem que poques coses podíem fer diferents. No obstant això, nosaltres no haguèrem introduït en aquest pressupost l’ampliació de la plaça de la policia municipal perquè pensem que no és el moment. Òbviament calia crear una plaça per a l’inspector, però s’haguera pogut requalificar una plaça d’agent i eixos diners destinar-los a altres partides. Hi ha una altra despesa que considerem que no és molt important, però si representativa i és la compra d’un vehicle per als òrgans de govern. Ja hi havia dos cotxes en la flota municipal i un tercer llogat i ara es vol comprar un quart per als òrgans de govern. No entenem que hagen crescut tant aquestes necessitats de mobilitat. Són 6.000 euros de Lísing més 2.000 euros en combustible, no són molts diners, però eixos diners en el pla d’ocupació podria ser per contractar a 4 o 5 més. No obstant això pensem que es un pressupost ajustat tot el possible a la situació actual”

Bayarri va fer un incís en la part d’ingressos i despeses i comentà que “en la part dels ingressos m’agradaria remarcar l’important increment que hi ha per part de la Diputació Provincial de València en l’increment de les subvencions que dediquen als municipis”.

Hèctor Mañez, portaveu del PSOE va agrair la tasca de la regidora i l’equip tècnic que ha fet possible aquest pressupost. Mañez comentà en la seua intervenció que “l’augment dels ingressos és de 469.000 €, d’aquesta quantitat més de la meitat vénen del fons de cooperació de la Diputació de València”. Respecte al procés de participació veïnal és un procés inicial i a millorar, cosa que el portaveu Mañez manifestava que “estic d’acord, agraïsc que es pose en marxa i espere que es millore i s’augmente el percentatge d’inversions en la participació veïnal”. El portaveu del PSOE tancava la seua intervenció fent una crida a la responsabilitat individual davant la COVID 19.

La portaveu de Compromís, Maria Jose Andreu Canet, comentava que “no és el nostre pressupost, però si els més ajustats a la situació actual i per tant pensem que hem de remar tots junts i fer el màxim possible al poble”.

L’alcalde d’Alginet, Jose Vicent Alemany, de Socialistes d’Alginet, agraïa la col·laboració de tots els partits.